Vogeloverlast brengt vele risico's en ziekten met zich mee. Bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en ricketsiae zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van allergische- en infectieziekten bij mensen. Kijk hier verder voor een aantal mogelijke ziekten die door duiven, meeuwen en kraaienachtigen overgebracht kunnen worden.

Ornithosis

Ornithosis is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psitacci. Besmetting via contact met vogeluitwerpselen en nestmateriaal. Deze bacteriën leven in de ingewanden van geïnfecteerde vogels en komen via de uitwerpselen en via oog en neusafscheiding naar buiten. De ziekte staat bekend als papegaaienziekte. Het kan via ademhaling of door aanraking met geïnfecteerde veren, karkassen, droge fecaliën of vogelnesten door mensen worden opgenomen.

Salmonella, Listeria en Escherichia coli

Onderzoeken hebben aangetoond dat bepaalde bacteriesoorten zoals Salmonella, Listeria en Escherichia coli gevonden worden in vogeluitwerpselen. Deze kunnen acute maag- en darminfecties veroorzaken. Protozoën zoals Toxoplasma (veroorzaker van tosoplasmosis) en virussen zoals Paramyxovirus en Arhovirus (de veroorzakers van Newcastle Disease en hersenvliesontsteking) zijn ook aangetoond in vogeluitwerpselen.

Clostridium Neoformans

De sporen van de bacterie Clostridium neoformans worden voornamelijk gevonden in duivenuitwerpselen in hooggelegen nestplaatsen. H. capsulatum komt voor in uitwerpselen op bevuilde, laaggelegen rustplaatsen.

Cryptococcosis en Histoplasmosis

De schimmelziekte Cryptococcosis (veroorzaker van Cryptococcus neoformans) en Histoplasmosis (veroorzaker door de Hystoplasmosis capsulatum) worden ook in verband gebracht met vogeluitwerpselen en daarom als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid beschouwd. Beide ziekten kunnen de longen aantasten. Cryptococcocis kan ook in het zenuwstelsel aantasten.