De verwilderde stadsduif komt algemeen voor in steden en dorpen. Duiven nestelen op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Bij dit alles laten ze uitwerpselen achter. Dit leidt tot vervuilde gebouwen en gevaar voor de volksgezondheid.

De overlast

Door een groeiende populatie duiven kan grote vervuiling optreden van de leefomgeving, met name rondom slaap- en nestplaatsen. Één duif vervuilt zijn omgeving met ca. 14 kg uitwerpselen per jaar. Ze kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen etc. De nestfauna omvat insecten, waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen.

De oplossing

Wegnemen van de duivenoverlast is de beste oplossing. Zo verplaatst het probleem zich niet. Wanneer dit wegvangen zorgvuldig en frequent doch vooral op grotere schaal plaatsvindt, kan een populatie verdwijnen.

Duivenoverlast