Meeuwen zitten graag op de platte daken om daar te rusten en te broeden. Bij dit alles laten ze uitwerpselen en braakballen achter. Ook verspreiden ze voedselresten die ze elders vinden. Dit kan leiden tot bijzonder onhygiënische situaties, verstopping van de hemelwater afvoerkanalen en zelfs gevaar voor de volksgezondheid.

De overlast

Etsende werking van meeuwen uitwerpselen beschadigen gebouwen en machines. Personeel loopt risico's op infectieziektes. Via de landbouw en veeteelt gevaar voor de volksgezondheid door uitwerpselen en transfer van afval.

De oplossing

Door de regelmatige aanwezigheid van onze valkeniers met roofvogels ter visuele ondersteuning van een geluidsinstallatie met digitale angstkreten erkennen de meeuwen dat het gebied voor hen onveilig is. Zij zullen dan ook het gebied gaan mijden. Deze methode voorkomt tevens dat de meeuwen er gaan broeden waardoor in het voorjaar de overlast drastisch zal zijn verminderd.

Onze valkeniers hebben een gedegen kennis over het gedrag van de meeuwen. Naast hun werkzaamheden als valkenier zullen zij ook adviseren over preventieve maatregelen om de meeuwenoverlast ook op de lange termijn binnen de perken te houden.

Meeuwenoverlast