Vogeloverlast bestrijding

Vogeloverlast van duiven, meeuwen en kraaien is niet alleen schadelijk voor gebouwen, gewassen, producten en uw gezondheid, het heeft ook invloed op uw bedrijfsimago. Bestrijdt nu op ecologisch verantwoorde wijze en herstel zo de verzorgde uitstraling van uw bedrijf.

Voortdurend op zoek naar voedsel, warmte en veiligheid verzamelen grote groepen zich bij voorkeur op plaatsen waar menselijke activiteiten plaatsvinden. Deze geconcentreerde vogelpopulaties veroorzaken onacceptabele vervuiling van gebouwen en terreinen. Vaak blijft het niet bij een aantal vogels maar groeit de populatie als er geen maatregelen worden getroffen.

De dreiging van natuurlijke vijanden zoals roofvogels - soms in combinatie met digitale angstkreten - is voor overlast veroorzakende vogels vaak al vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken. De inzet van roofvogels kent vele voordelen:

Milieuvriendelijk

Onze milieuvriendelijkevogeloverlast bestrijding is niet schadelijk voor het milieu.

Ecologisch

Door onze ecologische vogeloverlast bestrijding toont u een verantwoorde omgang met het milieu. Wat is er mooier dan een probleem dat uit de natuur ontstaat, op te lossen op een natuurlijke wijze door de inzat van roofvogels?

Veilig en onschadelijk voor mensen

Onze vogeloverlast bestrijding is veilig en onschadelijk voor mensen.

Resultaat binnen enkele weken duidelijk

Onze vogeloverlast bestrijding werkt snel en is al binnen enkele weken zichtbaar veranderd.

 

Duivenoverlast

DUIVENOVERLAST

De verwilderde stadsduif komt algemeen voor in steden en dorpen. Duiven nestelen op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Bij dit alles laten ze uitwerpselen achter. Dit leidt tot vervuilde gebouwen en gevaar voor de volksgezondheid.

Meeuwenoverlast

MEEUWENOVERLAST

Meeuwen zitten graag op de platte daken om daar te rusten en te broeden. Bij dit alles laten ze uitwerpselen en braakballen achter. Ook verspreiden ze voedselresten die ze elders vinden. Dit kan leiden tot bijzonder onhygiënische situaties, verstopping van de hemelwater afvoerkanalen en zelfs gevaar voor de volksgezondheid.

Kraaienoverlast

KRAAIENOVERLAST

De kauw, kraai en roek zijn een groeiend probleem. Omdat deze vogels cultuurvolgers zijn, passen ze zich gemakkelijk aan onze levensstijl aan. Door de almaar groeiende populaties gaan de kraaiachtigen leefgebieden dichtbij de mens opzoeken.

Konijnenoverlast

KONIJNEN

Men vindt het Europese of wild konijn, dankzij het enorme aanpassingsvermogen, op de meest onmogelijke plaatsen. Doordat konijnen zich vaak ophouden in bewoonde gebieden, mogen de konijnen niet bejaagd worden met geweer. Het biedt de valkenier uitkomst. Een roofvogel werkt geruisloos, zonder gevaar voor omstanders of schade aan gebouwen en bomen. Jagen met roofvogels binnen de bebouwde kom is toegestaan.

Meeuwenoverlast

VOLKSGEZONDHEID

Vogeloverlast brengt vele risico’s en ziekten met zich mee. Bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en ricketsiae zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van allergische- en infectieziekten bij mensen. Kijk hier verder voor een aantal mogelijke ziekten die door duiven, meeuwen en kraaienachtigen overgebracht kunnen worden.