De kauw, kraai en roek zijn een groeiend probleem. Omdat deze vogels cultuurvolgers zijn, passen ze zich gemakkelijk aan onze levensstijl aan. Door de almaar groeiende populaties gaan de kraaiachtigen leefgebieden dichtbij de mens opzoeken.

De overlast

Kraaiachtigen foerageren op velden en weilanden. Schade aan kuilhopen, pasgezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels. Golf- en voetbalterreinen kunnen schade aan de grasmat oplopen doordat de kraaiachtigen op zoek gaan naar engerlingen en emelten onder het gras.

Geluidsoverlast en stank in woonkernen is een van de problemen bij kraaiachtigen. De hele nacht door krijsen ze en omwonenden kunnen hierdoor de slaap niet vatten. De vervuiling is ongekend. Alles wat zich rond de slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo's uitwerpselen die de vogels elke avond opnieuw achterlaten.

De oplossing

Door regelmatige aanwezigheid van onze roofvogel erkennen de kraaiachtigen dat het gebied voor hen onveilig is en zullen zij elders verhuizen.

Kraaienoverlast